a
Strona głównaEkonomiaWyczerpana suma gwarancyjna OC a odszkodowanie

Wyczerpana suma gwarancyjna OC a odszkodowanie

Wyczerpanie sumy gwarancyjnej z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy wypadku jest równoznaczne z zaprzestaniem wypłacania odszkodowania. Kwota ta ustalona jest przez ustawodawcę – w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC wynosi ona 1 000 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 000 000 w przypadku szkód osobowych.

Zakup polisy OC pojazdów mechanicznych – samochodów osobowych i ciężarowych oraz jednośladów – jest obowiązkowy. Za brak ważnego ubezpieczenia na właścicieli narzucane są wysokie kary finansowe. Zakres ochrony polisy OC jest taki sam w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Czym jest suma gwarancyjna?

Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC samochodu jest maksymalną kwotą, jaką dane towarzystwo ubezpieczeniowe może wypłacić wówczas, gdy właściciel polisy spowoduje szkodę. W przypadku ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych kwota ta określona jest ustawowo i wynosi: 1 000 000 euro – w przypadku szkód na mieniu i 5 000 000 euro w przypadku szkód osobowych. Warto pamiętać, że kwoty te nie są zależne od towarzystwa ubezpieczeniowego, a zakres ochrony zawsze jest taki sam. Mimo to wysokość składki OC może różnić się nawet o kilkaset zł pomiędzy poszczególnymi firmami. Z tego powodu przed wyborem oferty warto skorzystać z narzędzi, które pozwalają na wybór najatrakcyjniejszej oferty pod względem cenowym. Mowa tu przede wszystkim o porównywarce OC.

Komu przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy?

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku przysługuje zarówno za zniszczenie mienia, jak i uszczerbek na zdrowiu. Osoba poszkodowana może ubiegać się o:

  • zwrot kosztów leczenia, w tym również dojazdów do szpitali, przychodni i ośrodków rehabilitacyjnych,
  • rentę z tytułu niemożności wykonywania pracy zawodowej,
  • zadośćuczynienie za doznane szkody psychiczne i fizyczne w wyniku wypadku komunikacyjnego,
  • zwrot wynagrodzenia utraconego w wyniku urazów poniesionych w wypadku,
  • jednorazowe odszkodowanie za poniesione szkody.

Kiedy suma gwarancyjna może się wyczerpać?

Wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia samochodu OC jest bardzo wysoka, dlatego też istnieje minimalne ryzyko jej wyczerpania. Została ona ustalona na poziomie, pozwalającym pokryć straty nawet wówczas, gdy zostanie zniszczone mienie o bardzo dużej wartości. Przy ustalaniu górnego limitu ubezpieczenia OC ustawodawca również wziął pod uwagę konieczność wypłacania renty dla wielu poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz