a
Strona głównaLifestyleUstawa o ochronie informacji niejawnych – co warto o niej wiedzieć

Ustawa o ochronie informacji niejawnych – co warto o niej wiedzieć

Ustawa o ochronie informacji niejawnych

Żyjemy w rzeczywistości, w której informacje mają nie tylko wartość autoteliczną, ale również materialną. Dostęp do nich często jest determinantą zysku. Prawo w jasny sposób definiuje, które z danych muszą być chronione dodatkowymi klauzulami. W Polsce rolę takiego zabezpieczenia pełni ustawa o ochronie informacji niejawnych. Warto zapoznać się z jej specyfiką.

Definicja informacji niejawnej to punkt wyjścia do dalszych sformułowań, które zawiera ustawa uchwalona 5 sierpnia 2010 roku przez sejm RP. Informacja taka jest opisywana jako taka, której ogłoszenie w dowolnej formie mogłoby spowodować negatywne konsekwencje dla interesów państwa. Ustawa o ochronie informacji niejawnych wyszczególnia kilka ich rodzajów w zależności od klauzuli poufności. I tak, istnieją dane:

  • zastrzeżone, czyli te objęte najniższą klasą tajności, jednakże również mogące stanowić źródło problemów (dla funkcjonowania organów publicznych), w przypadku nieuprawnionego ujawnienia;
  • poufne, a więc dotyczące w większości prowadzenia polityki zagranicznej RP;
  • tajne, skupiające grupę danych, których dekonspiracja mogłaby się zakończyć poważnymi utrudnieniami w realizacji celów politycznych w zakresie utrzymania suwerenności, porządku konstytucyjnego itp.;
  • ściśle tajne – których ujawnienie wiąże się z wyjątkowo szkodliwymi konsekwencjami dla kraju, jego niepodległości czy integralności terytorialnej.

Ustawa wskazuje na to, jakie organy zajmują się ochroną informacji niejawnych oraz jakie są ich zadania w tym zakresie. I tak ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego) oraz SKW (Służba Kontrwywiadu Wojskowego) prowadzą kontrolę ochrony informacji, jak również weryfikują kontrolowanie ustalonych przepisów. Konieczne jest monitorowanie zabezpieczeń w systemach teleinformatycznych, jak również kontrola poszczególnych jednostek administracji państwowej. Za kluczowe jednostki uważane są również ambasady i ataszaty państwa za granicą, jednostki wojskowe i jednostki podległe MON oraz sam MON.

Ustawa o ochronie informacji niejawnych

Dokładnie określono, jakie są zasady ochrony zgodne z procedurami, w jakim stopniu można je przetwarzać, jak wygląda tryb postępowania sprawdzającego. Każdy członek SKW czy ABW musi być przeszkolony wedle ściśle ustalonej ścieżki edukacyjnej, poznać zasady bezpieczeństwa osobowego oraz działania kancelarii tajnych. Ponieważ technologie informacyjne stale rozwijają się, również ustawa musi być systematycznie nowelizowana. Ostatnia, 6 już aktualizacja miała miejsce w roku bieżącym. Wszystko po to, by dane na temat kluczowych spraw w państwie były odpowiednio zabezpieczone. Gdyby dostały się w niepowołane ręce mogłoby dojść nawet do konfliktu zbrojnego. Dlatego też ustawa, o której mowa powyżej ma ogromne znaczenie – nie należy się przy tym obawiać, że jakiekolwiek zawarte w niej przepisy mogły by naruszać np. ustawę o ochronie tajemnicy zawodowej czy innych.

Napisane przez

Cześć! Jestem Irmina. Stworzyłam ten portal, ponieważ w dobie zalewu informacji sama poszukiwałam miejsca, w którym będę mogła znaleźć i poukładać najcenniejsze dla siebie wiadomości. Mam nadzieję, że znajdziesz u to, czego szukasz :)

Brak komentarzy

Zostaw komentarz