a
Strona głównaEkonomiaOstatni dzwonek na wykorzystanie limitu w IKZE

Ostatni dzwonek na wykorzystanie limitu w IKZE

Jeszcze tylko do końca roku możesz wykorzystać limit wpłat na IKZE na 2017 r. Warto, bo kwotę, którą wpłacisz, możesz potem odliczyć od rocznego dochodu, dzięki czemu zapłacisz mniejszy podatek.

Zbliża się ostatni moment, by wykorzystać maksymalną kwotę wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, w skrócie IKZE. Mamy czas tylko do końca grudnia, aby wpłacone pieniądze zostały zaliczone do limitu przypadającego na rok 2017. Należy przy tym zdawać sobie sprawę, że decyduje tutaj data zaksięgowania ich na rachunku, a nie „wyjścia” z naszego konta bankowego. Nie czekajmy więc do ostatniej chwili.

Dlaczego warto korzystać z lKZE?

Ponieważ IKZE jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem na rynku, jeżeli chodzi o długoterminowe oszczędzanie na emeryturę. Dzięki niemu możemy zwiększyć szansę na zabezpieczenie finansowe swojej przyszłości jednocześnie korzystając z corocznej ulgi podatkowej.

Oszczędzając na IKZE zawsze mamy swobodny dostęp do swoich pieniędzy. W każdej chwili możemy je wypłacić. Należy jednak pamiętać. że w zależności od tego, kiedy wycofamy pieniądze, zapłacimy inny podatek. Najkorzystniej jest wypłacić oszczędności po ukończeniu 65 lat i wpłacaniu pieniędzy przez co najmniej 5 lat. Możemy je wtedy otrzymać w ratach lub jednorazowo. W takiej sytuacji zapłacimy tylko 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Jeśli wypłacimy pieniądze w innej sytuacji, będziemy musieli zapłacić podatek wg obowiązującej na dzień wypłaty skali podatkowej (obecnie 18% lub 32%).

Dodatkowo zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu. Uwaga jednak, jeśli zdecydujemy skorzystać z pieniędzy wcześniej, wówczas zwrócone pieniądze z IKZE wpisujemy jako dochód w rozliczeniu rocznym. Zostaną one opodatkowane zgodnie z obowiązującą nas stawką podatkową.

Limit wpłat na IKZE

Limit wpłat na nasze IKZE w 2017 r. wynosi 5115,60 zł. Skąd taka kwota? Wynika ona z obowiązującej reguły zawartej w art. 13a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Zgodnie z nią wysokość górnego limitu wpłat na IKZE wynosi 120% przeciętnej kwoty prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, publikowanego każdego roku przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy czym wyliczona kwota nie może być mniejsza, niż kwota obowiązująca w roku poprzednim.

W dniu 30 listopada 2016 roku, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w obwieszczeniu podał kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2017 r., która wyniosła 4 263 zł. Mnożąc tą wartość przez 120% otrzymamy maksymalną kwotę, którą możemy wpłacić na swoje konto IKZE, czyli 5 115,60 zł.

Przypominamy korzyści podatkowe

Po pierwsze, środki wypłacane z IKZE są zwolnione z 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

Po drugie, mamy możliwość odliczenia sobie wpłaconej kwoty w danym roku na IKZE od dochodu, co pozwala na pomniejszenie podatku dochodowego w zeznaniu rocznym. Zapłacimy mniejszą daninę dla Urzędu Skarbowego, a w niektórych sytuacjach uzyskamy zwrot nadpłaconego podatku.

Należy jedynie wypełnić i załączyć druk PIT/O do zeznania podatkowego.

Wpłacając maksymalną kwotę obowiązującą w 2017 roku zyskujemy pomniejszenie podatku dochodowego o:

  • 920,81 zł w przypadku podatku dochodowego w wysokości 18%
  • 1 636,99 zł gdy płacimy podatek dochodowy w wysokości 32%
  • 971,96 zł w przypadku podatku liniowego, gdy prowadzimy działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

Wpłata przekraczająca limit wpłat na IKZE

W przypadku wpłaty przekraczającej limit na dany rok, instytucja prowadząca dla nas IKZE musi zwrócić nadpłatę. Nie może zostać zaliczona na poczet wpłat w następnym roku. Zwrot następuje w formie przelewu zwrotnego na konto bankowe osoby wpłacającej lub w sposób opisany w zawartej umowie. Wszystko zgodnie z art. 13a pkt. 5 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz