a
Strona głównaLifestyleDolina Prądnika – skarb Ojcowskiego Parku Narodowego

Dolina Prądnika – skarb Ojcowskiego Parku Narodowego

Dolina Pradnika

Mimo, iż cały nasz kraj położony jest w jednej strefie klimatycznej, występuje duże zróżnicowanie w kwestii ukształtowania terenów. Liczne atrakcje turystyczne, parki krajobrazowe i narodowe od lat przyciągają zarówno rodzimych, jak i zagranicznych gości. Szczególnym miejscem pozostaje Dolina Prądnika. To cel zarówno wakacyjnych, jak i weekendowych wypraw tysięcy turystów. Warto przekonać się, dlaczego.

Gdzie to jest?

Obszar Ojcowskiego Parku Narodowego skrywa wiele malowniczych zakątków. Jednym z takich rejonów jest z pewnością Dolina Prądnika, która, jak wskazuje na to nazwa jest zlokalizowana u ujścia rzeki Prądnik. Administracyjnie podlega pod województwo małopolskie, natomiast geograficznie – jest częścią Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, znanej głównie ze Szlaku Orlich Gniazd. Na terenie Doliny Prądnika znajduje się nie tylko Park Narodowy, ale i pomniejsze miejscowości – na przykład Ojców czy Prądnik Korzkiewski. Z uwagi na charakter przyrodniczy miejsca nie występuje tu jednak duże zagęszczenie zaludnienia.

Unikalne okazy przyrodnicze i liczne atrakcje

Obszar doliny liczy sobie około 150 mln lat. W jej geologicznej strukturze dominują wapienie oraz less. Prawdziwą gratką dla odwiedzających są możliwe do podziwiania zjawiska krasowe, jaskinie (z których jednak nieliczne są udostępniane turystom) oraz unikalne historyczne obiekty. Przez Dolinę Prądnika przebiegają szlaki turystyczne, które można przemierzać zarówno pieszo, jak i na rowerze. Do najbardziej okazałych zalicza się czerwony Szlak Orlich Gniazd oraz niebieski Szlak Warowni Jurajskich. Nie sposób nie wspomnieć o wyjątkowych okazach przyrodniczych, jakie można znaleźć w dolinie. Teren Ojcowskiego Parku Narodowego zamieszkuje najprawdopodobniej ponad 10 tys. gatunków zwierząt. Symbolem kompleksu są nietoperze bytujące w jaskiniach. Na 25 żyjących w kraju gatunków aż 17 znalazło swoje miejsce właśnie w OPN. Do najbardziej charakterystycznych gatunków można zaliczyć m.in. nocka dużego, gacka brunatnego, mopka, mroczka późnego czy podkowca małego. W lasach żyją natomiast sarny, dziki, lisy, a nawet tchórze, gronostaje, kuny leśne czy borsuki (o spotkanie ich jednak nieco trudniej). Licznie występują także gryzonie – wiewiórki, myszy leśne, nornice. Nad wodami Prądnika żyją z kolei piżmaki oraz jedna rodzina bobrów. Do występujących na terenie lasów doliny ptaków drapieżnych zaliczają się: krogulec, sokół, myszołów, jastrząb, rzadko występujący w Polsce trzmielojad czy puszczyk. Poza drapieżnikami wyróżnić można obecność bociana czarnego, mysikrólika, zniczka, drozda, rudzika, dzięciołów i wielu innych gatunków. Także ilość gatunków płazów i gadów jest imponująca – należą do nich tak rzadkie okazy, jak rzekotka drzewna, traszka grzebieniasta, padalec zwyczajny, gniewosz plamisty.  Na uwagę zasługują również skamieniałości – amonity takie jak gąbki czy ramienionogi, będące w tej części Europy prawdziwą rzadkością.

Do głównych atrakcji, które zdecydowanie warto odwiedzić można zaliczyć m.in.:

  • zamki w Ojcowie oraz w Pieskowej Skale;
  • Jaskinię Ciemną – która jest uważana za największą jaskinię w obrębie Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, a także jedno z najbardziej istotnych archeologicznych stanowisk w Polsce. U wejścia jaskini do zobaczenia są ślady bytności człowieka sprzed ponad 125 tys. lat;
  • XVIII i XIX – wieczne młyny rozmieszczone na terenach wzdłuż rzeki Prądnik;
  • liczne źródła krasowe;
  • ślady grodzisk z epoki Średniowiecza;
  • charakterystyczne dla Jury skały – np. Maczugę Herkulesa, Rękawice, Łaskawiec, Igłę Deotymy.

Dolina Pradnika

Nad dnem Doliny Prądnika można natomiast znaleźć Jaskinię Łokietka, zamieszkiwaną przez kilka gatunków nietoperzy. Godne uwagi są także ogromne stalagmity i stalaktyty zdobiące wewnętrzną komorę. Klimat w Dolinie jest nacechowany zmiennością temperatur, przypomina klimat górski. Warto o tym pamiętać wybierając się na wycieczkę w te rejony.

Napisane przez

Cześć! Jestem Irmina. Stworzyłam ten portal, ponieważ w dobie zalewu informacji sama poszukiwałam miejsca, w którym będę mogła znaleźć i poukładać najcenniejsze dla siebie wiadomości. Mam nadzieję, że znajdziesz u to, czego szukasz :)

Brak komentarzy

Zostaw komentarz