a
Strona głównaEkonomiaCo określa ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?

Co określa ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?

ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Wolny rynek rządzi się swoimi prawami. Szczególnie w sytuacji, gdy zmiany w zakresie funkcjonowania gospodarki są wprowadzane dość nagle, tak jak miało to miejsce w przypadku Polski na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Przemiana ustrojowa przyniosła za sobą wiele dobrego doprowadziła jednak również do rozwoju tzw. „dzikiego kapitalizmu”. Na porządku dziennym była rywalizacja między przedsiębiorcami, która nie zawsze zamykała się w granicach prawa. W tej sytuacji konieczne było wprowadzenie stosownych regulacji. Nie po raz pierwszy w historii XX-wiecznej Rzeczypospolitej zresztą. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji to akt prawny obowiązujący do dziś. Poniżej kilka faktów dotyczących tej regulacji.

Zanim przejdziemy do określenia, co definiuje ustawa warto wspomnieć, że pierwszy dokument tego typu powstał już w okresie międzywojennym. Obowiązująca obecnie ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 nadała po prostu współczesny rys ustaleniom z 2 sierpnia 1926. Było to konieczne, ponieważ zmieniły się warunki rynkowe, charakter gospodarki, ilość uczestniczących w procesach ekonomicznych podmiotów.

Nadrzędnym celem ustawy jest oczywiście określenie, czym jest nieuczciwa konkurencja, jak rozróżniać poszczególnych uczestników rynku(przedsiębiorcy to nie tylko osoby prawne, ale i fizyczne, a także jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej), oraz które działania przez nich przeprowadzane powinny wiązać się z ewentualnymi sankcjami. Jest to istotne, ponieważ nieuczciwa konkurencja oddziałuje negatywnie nie tylko na interesy innych przedsiębiorców, ale też potencjalnych konsumentów, zaś w szerszej skali – nawet na gospodarkę krajową.

Do czynów nieuczciwej konkurencji można zaliczyć takie działania, jak:

  • celowe błędy w oznaczeniach własnego przedsiębiorstwa, towarów lub usług przez nie oferowanych;
  • plagiaty – obejmujące zarówno konkretne produkty, jak i sposoby ich promowania, tworzenie łudząco podobnych nazw, opakowań – tak, by klient nie dostrzegł różnicy;
  • nieuczciwa reklama (zatajająca faktyczne cechy towarów lub usług, wysuwająca oszczerstwa wobec konkurencji);
  • oferowanie korzyści majątkowych urzędnikom czy osobom na stanowiskach publicznych, które mogłyby doprowadzić do większego sukcesu firmy – niekoniecznie na sposoby zgodne z prawem;
  • organizowanie tzw. sprzedaży lawinowej;
  • utrudnianie dostępu do rynku innym uczestnikom;
  • inwigilowanie konkurencji, przekupywanie pracowników z innych firm celem zdobycia informacji poufnych.

ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Dzięki ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji możliwe jest podejmowanie działań, które mają na celu ukrócić ten proceder. Przedsiębiorca, którego interes naruszono może skierować sprawę na drogę sądową – zgodnie z prawem karnym lub cywilnym. Kluczowe jest odpowiednie sformułowanie pozwu, jasne określenie, na czym polegały czyny nieuczciwej konkurencji oraz jakie były ich konsekwencje. Roszczenie może przybierać różne formy w zależności od ostatecznej szkodliwości (np. przywłaszczenia sobie logo, czerpania korzyści majątkowych dzięki wyeliminowaniu w bezprawny sposób konkurencji etc.).

Napisane przez

Cześć! Jestem Irmina. Stworzyłam ten portal, ponieważ w dobie zalewu informacji sama poszukiwałam miejsca, w którym będę mogła znaleźć i poukładać najcenniejsze dla siebie wiadomości. Mam nadzieję, że znajdziesz u to, czego szukasz :)

Latest comment
  • Nieuczciwa konkurencja to kolosalne podatki…

Zostaw komentarz