a
Strona głównaEkonomiaChwilówka przez internet – opłaty

Chwilówka przez internet – opłaty

Chwilówka przez internet wiąże się z takimi kosztami, jak opłata weryfikacyjna, odsetki, a także prowizje i opłaty manipulacyjne. W razie braku możliwości spłaty pożyczki w terminie, pojawiają się dodatkowe koszty. Warto wiedzieć, że pierwsza pożyczka często jest bezkosztowa.

Opłata weryfikacyjna

Opłata weryfikacyjna to pierwszy koszt, z jakim związana jest chwilówka przez internet. Z reguły wynosi ona 0,01 zł i jest niezbędna do potwierdzenia danych osobowych pożyczkobiorcy. Nie wlicza się jej do kosztów pożyczki. Wszelkie opłaty powinny zostać wymienione zarówno na stronie internetowej instytucji pozabankowej, jak i w umowie. Zazwyczaj znajdują się w Tabeli prowizji i opłat.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, czyli RRSO, zawiera wszystkie koszty związane z chwilówką w stosunku rocznym. Są to: odsetki, opłaty manipulacyjne, prowizje i inne dodatkowe wydatki. Im dłuższy termin spłaty, tym jest ona wyższa. Warto zwrócić na nią uwagę podczas porównywania ofert różnych firm pożyczkowych.

Chwilówka przez internet – odsetki

Odsetki od chwilówki przez internet nie mogą przekroczyć 10% całości pożyczonej kwoty w skali roku. Jest to zagwarantowane ustawowo. Wszystkie instytucje wpisane do Rejestru Firm Pożyczkowych powinny przestrzegać tego zapisu.

Wcześniejsza spłata pożyczki

Biorąc chwilówkę, należy sprawdzić, czy wcześniejsze uregulowanie podjętego zobowiązania jest związane z dodatkowymi opłatami. Warto wiedzieć, że większość pożyczkodawców zachęca do spłacania chwilówek przed terminem wybranym przy składaniu wniosku pożyczkowego. Dzieje się tak, ponieważ krótszy okres faktycznego korzystania z pieniędzy pożyczkodawcy zmniejsza koszty.

Opóźnienie spłaty chwilówki – jakie są koszty?

Drugi przypadek dotyczący terminu spłaty chwilówki wziętej przez internet wiąże się z opóźnieniem w płaceniu rat. Pożyczkobiorcy, którzy są w takiej sytuacji, muszą liczyć się z dodatkowymi wydatkami. Przed podpisaniem umowy pożyczkowej najlepiej przeczytać, jakie kwoty wchodzą w grę w przypadku niespłacenia pożyczki w terminie. Najczęściej istnieje możliwość przedłużenia tego okresu. Aby to zrobić, należy zalogować się do profilu użytkownika za pośrednictwem strony internetowej instytucji pozabankowej. Kolejny krok to zgłoszenie chęci przedłużenia terminu spłaty pożyczki i uiszczenie opłaty. Po wpłaceniu wskazanej kwoty, czas na uregulowanie zobowiązania przedłuża się o tyle dni, na ile została wzięta pożyczka. Stali klienci mogą też ubiegać się o pożyczkę refinansującą. Są to dodatkowe pieniądze, które w całości przeznaczane są na spłatę pierwotnego zadłużenia. Z kolei czas na oddanie pożyczki refinansującej jest taki sam, na jaki została wzięta pierwsza chwilówka. Najlepiej jak najszybciej zgłosić, że nie jest się w stanie oddać pożyczonych pieniędzy w terminie. W innym przypadku dłużnik zostanie obciążony kosztami wystawienia monitu (dokumentu z przypomnieniem o konieczności spłaty zobowiązania) oraz odsetkami za zwłokę.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz