a
Strona głównaTechnologiaAbonament radiowo-telewizyjny: co należy o nim wiedzieć

Abonament radiowo-telewizyjny: co należy o nim wiedzieć

Nie wszyscy mają świadomość tego, że do płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego zobowiązane są zarówno gospodarstwa domowe, jak i firmy oraz instytucje. Warto dowiedzieć się, gdzie można dokonywać tejże opłaty, czy można to zrobić z wyprzedzeniem i wreszcie – co w przypadku nieuiszczenia stosownych płatności. Nie zapominajmy także, że niektórzy są z niego zwolnieni, dlatego warto upewnić się, czy nie przysługuje nam taka ulga.

Czym jest abonament radiowo-telewizyjny?

Abonamentem radiowo-telewizyjnym nazywamy opłatę, która ma na celu umożliwienie realizacji misji publicznej telewizji i radia. Jest nałożona ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych. Najczęstszym kryterium naliczania abonamentu rtv jest fakt posiadania odbiornika radiowego lub telewizyjnego. W polskim prawie opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, przy założeniu, że osoba, która je posiada, z niego korzysta.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego?

Z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego zwolnione są:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia;
  • osoby, które mają I grupę inwalidzką;
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia;
  • kombatanci, będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Dodatkowo, należy wiedzieć, że osoby uprawnione do zwolnienia z opłaty abonamentowej, chcące uzyskać to zwolnienie, są zobowiązane do przedstawienia w urzędzie pocztowym stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz odpowiednie oświadczenie. Uzyskane zwolnienie od płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono wszystkich formalności w urzędzie pocztowym.

Jak zapłacić za abonament rtv?

Opłatę abonamentową należy opłacać z góry do 25 dnia każdego miesiąca. Może być uiszczona z góry za cały rok lub za wybrane z wyprzedzeniem miesiące. Aby dokonać opłaty, potrzebny nam będzie 26-cyfrowy numer rachunku bankowego abonenta, który zostaje nadany podczas rejestracji odbiornika. Numer jest stały i nie ulega zmianie wraz z upływem czasu. W przypadku, gdy nie znamy numeru albo w jakiś sposób go utraciliśmy, możliwe jest powtórne ustalenie:

  • za pośrednictwem strony internetowej Poczty Polskiej S.A. Wystarczy posiadać dogodny pakiet internetowy, np. internet z nieograniczonym limitem od UPC, wejść na stronę Poczty Polskiej S.A. i podać 8-cyfrowy numer identyfikacyjny abonenta;
  • telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00-20:00.

Gdzie można zapłacić abonament radiowo-telewizyjny?

Dokonać opłaty abonamentowej można we wszystkich placówkach pocztowych oraz poprzez stronę internetową Poczty Polskiej S.A. bez pobierania dodatkowych opłat. Dodatkowo, możliwe jest wniesienie opłat abonamentowych rtv w pozostałych instytucjach finansowych. Wpłat za abonament radiowo-telewizyjny należy dokonywać na numer rachunku bankowego, zawierającego indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.

Warto przy tym pamiętać, że firmy i instytucje wnoszą opłatę abonamentową za każdy używany odbiornik radiofoniczny i telewizyjny. Z kolei osoby fizyczne uiszczają jedynie opłatę abonamentową (radiową, telewizyjną lub radiowo-telewizyjną) niezależnie od liczby odbiorników, które używane są w gospodarstwie domowym lub samochodzie.

Umarzanie lub rozkładanie na raty zaległości w płatnościach opłat abonamentowych

Zgodnie z przepisami ustawy o opłatach abonamentowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, abonent-dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatnościach abonamentowych. Możliwe jest to w sytuacjach wyjątkowych, gdy przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości można złożyć osobiście w Kancelarii Biura KRRiT, na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP2 (gdzie wymagany będzie kwalifikowany podpis cyfrowy lub profil zaufany) lub drogą pocztową.

Poprzedni artykuł
następny artykuł
Brak komentarzy

Zostaw komentarz