a

Kontrolowanie dostępu do poszczególnych pomieszczeń jest coraz częstszą praktyką w przypadku wielkopowierzchniowych siedzib firm. Wydzielenie konkretnych stref dostępu w obrębie budynku jest podstawowym krokiem w długim procesie fizycznego zabezpieczenia nieruchomości i powinno być uwzględnione w politykach bezpieczeństwa każdego przedsiębiorstwa. Podstawowym sposobem na zabezpieczenie tajemnic prywatnych i